Základní škola Třeboň
Na Sadech

Školní vzdělávací program - Barevná škola pro všechny

verze 7 našeho ŠVP

více
Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Základní filosofií je, že absolvent školy musí být vybaven nástroji (klíči), pomocí nichž obstojí ve společnosti a ve svém dalším životě. Vzdělávací nabídka je proto velmi pestrá a zároveň umožňuje přizpůsobení osobním potřebám a zaměření každého žáka.

více
Klíčové kompetence

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění našich absolventů v dalším životě. Jsou hlavní prioritou našeho výchovně vzdělávacího působení na žáky.

více
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, tělesně postižených, zrakově a sluchově postižených, žáků s autismem, s poruchami chování, se sociálním znevýhodněním, žáků mimořádně nadaných.

více
Charakteristika oblasti 1

Charakteristika oblasti 1

Oblast je jednou z priorit školy, má stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu. Je důležitá pro osvojování poznatků i v dalších oblastech. Je předpokladem pro zvládnutí efektivní komunikace. Jazyková vyspělost je jedním z určujících faktorů úrovně absolventa. Je jedním z prostředků myšlení, sdělování myšlenek a pocitů.

více
<<  1  23>>

Adresa:

Základní škola Třeboň
Na Sadech 375
379 35 Třeboň

Telefonické kontakty:

Kancelář školy:
384 722 392

Ředitelka školy:
Bc. Mgr. Jana Polčáková
384 723 872
jpolcakova@zstrebon.cz

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Eva Marešová
384 722 155
emaresova@zstrebon.cz

Školní jídelna:
384 722 518
skolnijidelna@zstrebon.cz

E-mail:

info@zstrebon.cz

Identifikátor
datové schránky (IDDS):

6uumtiy

Zápis dětí do prvních tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024-2025>>více

Partneři školy

ZŠ Kežmarská 30 KošiceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout