Základní škola Třeboň
Na Sadech

Kontakt

Adresa

Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
Na Sadech 375
379 35 Třeboň

Telefonické kontakty

Kancelář školy: 384 722 392

Ředitelka školy: Bc. Mgr. Jana Polčáková - 384 723 872

                                                        +420 606 332 479

Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Marešová - 384 722 155

                                                             +420 728 935 134

Školní jídelna- 384 722 518

Email

info@zstrebon.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:

Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, Na Sadech 375, 379 01 Třeboň

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí - Pátek

7.00 - 15.30 hodin

Elektronická adresa podatelny:

info@zstrebon.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):

6uumtiy

Další možnost elektronické komunikace:

Lze využít: jpolcakova@zstrebon.cz, emaresova@zstrebon.cz, skolnijidelna@zstrebon.cz

Přehled dalších datových formátů, které Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 přijímá:

*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

*.htm, *.html (hypertextový dokument)

*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)

Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.

Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá Základní škola Třeboň, Na Sadech 375      i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 přijímá:

flash disk (s USB konektorem)

CD

DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:

Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

 

 

 


Zvětšit mapu

Adresa:

Základní škola Třeboň
Na Sadech 375
379 35 Třeboň

Telefonické kontakty:

Kancelář školy:
384 722 392

Ředitelka školy:
Bc. Mgr. Jana Polčáková
384 723 872
jpolcakova@zstrebon.cz

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Eva Marešová
384 722 155
emaresova@zstrebon.cz

Školní jídelna:
384 722 518
skolnijidelna@zstrebon.cz

E-mail:

info@zstrebon.cz

Identifikátor
datové schránky (IDDS):

6uumtiy

Zápis dětí do prvních tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024-2025>>více

Partneři školy

ZŠ Kežmarská 30 KošiceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout