Základní škola Třeboň
Na Sadech

Školská rada

Úkol a poslání školské rady

 • Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a jiným osobám podílet se na správě školy
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem nemůže být ředitel školy.
 • Týž člen nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo zvolen pedagogickými pracovníky
 • Ředitel školy zajišťuje volby
 • Nezvolí-li rodinní zástupci žáků stanovený počet členů, jmenuje členy ředitel školy
 • Funkční období rady je tři roky
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda
 • Školská rada
  • se vyjadřuje ke vzdělávacímu programu školy
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení
  • se podílí na koncepčním rozvoji školy
  • projednává návrh rozpočtu
  • projednává inspekční zprávy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Členové školské rady

Jméno   

Funkce   

Kontakt

Jmenovaní zřizovatelem

Ing. Jana Grammetbauerová místopředseda jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz
Kateřina Makovičková členka katerina.makovickova@mesto-trebon.cz

Volení zákonnými zástupci (rodiči) žáků

Pavla Kohoutová členka kohoutovapavla78@gmail.com
Mgr. Aleš Čoček člen cocek@post.cz

Volení pedagogickými pracovníky

Mgr. Eva Marešová předseda emaresova@zstrebon.cz
Mgr. Jaroslav Dušek člen jdusek@zstrebon.cz


 

Adresa:

Základní škola Třeboň
Na Sadech 375
379 35 Třeboň

Telefonické kontakty:

Kancelář školy:
384 722 392

Ředitelka školy:
Bc. Mgr. Jana Polčáková
384 723 872
jpolcakova@zstrebon.cz

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Eva Marešová
384 722 155
emaresova@zstrebon.cz

Školní jídelna:
384 722 518
skolnijidelna@zstrebon.cz

E-mail:

info@zstrebon.cz

Identifikátor
datové schránky (IDDS):

6uumtiy

Zápis dětí do prvních tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024-2025>>více

Partneři školy

ZŠ Kežmarská 30 KošiceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout